Irena Jovanović, učiteljica razredne nastave u OS Sunja je na Školskom portalu objavila vrlo detaljnu obradu lektire Družba Pere Kvržice kao Escape room igre (bijeg iz sobe).

Kako sama kaže: “I danas smo se odlično zabavljali na satu lektire! Da vam je bilo vidjeti kako su izgledale njihove širom otvorene očice i iznenađena lica kada sam ušla u razred, zaključala iznutra vrata i ubacila ključ u zaključani sandučić! Escape classrom!”

Učenike je podjelila u skupine koje su morale skupljati bodove i međusobno se natjecati – ali sami su morali odlučiti koja je skupina bila najbolja u svakom zadatku, i kome će dodijeliti bod!

Učenici su se izvrsno snašli, a dojmove, upute (sa zadacima!) i ishode možete pronaći na slijedećem linku:

https://old.skolskiportal.hr/clanak/12571-obrada-lektire-druzba-pere-kvrzice-po-uzoru-na-escape-room-bijeg-iz-sobe/

 

escape room družba pere kvržice